अन्य जानकारी को लागि कृपया सम्पर्क गर्नु होला ।

Computer Service Center
Paschimanchal Finance Building.1st Floor
Milanchowk
Mobile No:- 9857030163
Tel: 071-542699