अन्य जानकारी को लागि कृपया सम्पर्क गर्नु होला ।

Aims Technologies Pvt. Ltd.

Ravi bhawan, kathmandu
Email : info@aimspay.com
Mob : 9810228873, 9861784053